ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ   ตำบลบ้านกาศ  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
เบอร์โทรศัพท์ 054 643623 เบอร์โทรสาร 054 643623
Email : admin@bankardchool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d948.192422948817!2d100.17278147189627!3d18.08221350798339!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1411654506201" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>