เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                    เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน


บ้านกาศประชานุเคราะห์ถิ่นนี้         สร้างชีวีให้ศิษย์นี้มีคุณค่า       
เพิ่มพลังเสริมสร้างสติปัญญา                   เพื่อความก้าวหน้าสุดหล้าฟ้าไกล          
บ้านกาศประชานุเคราะห์ของเรา                รวบรวมเอาน้ำใจของปวงประชา
สร้างสรรค์ให้ได้แผ่นดินผืนนี้มา                เกิดสถานศึกษาเพื่อพวกเรา
เรียนดีกีฬาเก่งเคร่งวินัย                         สู่เส้นชัย ถึงไกลต้องไขว้คว้า
อดทนเข้มแข็งหมั่นศึกษา                       ให้ก้าวหน้าดุจดั่งสีม่วงฟ้างาม
บ้านกาศประชานุเคราะห์น้องพี่                 คุณธรรมความดีเพียรสร้างไว้
พัฒนา บ.ก.ให้เกริกไกร                         เลื่องลือให้คู่เมืองแพร่ ล้านนาไทย