สาระภาษาไทย

นางสาวปิยพร คลศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระภาษาไทย
เบอร์โทร : 087-1822733
อีเมล์ : totunjung@hotmail.com

นางสาวเก็จมณี กวางกระโดด
ครูอัตราจ้าง