สาระภาษาต่างประเทศ

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0817240252
อีเมล์ : tonnan8@gmail.com

นายณัฐพงษ์ คำเพ็ง
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา มูลทิศ
ครูอัตราจ้าง