บุคลากรทางการศึกษา

นายประหยัด กวางกระโดด
พนักงานขับรถ

นายนันทวัฒน์ สุดแดน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0621925514
อีเมล์ : deknadon@gmail.com

นายวิรัตน์ นาคเลื่อมใส
พนักงานทั่วไป